BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Avižlio geomorfologinis atragis

56.200, 22.643
Kaip atvykti?
  • 15_Avižlio atragis.jpg
Atragis – tai maždaug 112 m ilgio ketera stačiai šlaitais, užsibaigianti atodanga, pačioje abiejų upių santakoje. Atragio šlaitas besileidžiantis Ventos pusėn yra kiek statesnis nei Avižlio pusėje. Šlaito polinkis atitinkamai siekia 42 ir 33 laipsnius. Atragio aukštis ties atodanga yra 4 m, toliau atragis palaipsniui aukštėdamas pasiekia 10 m aukštį. Preliminarūs atodangos tyrimai parodė, kad ši forma gali būti ledyno sustumta pylimo formos raukšlė (glaciotektoninė deformacija), kurią iš abiejų pusių nuskalavo upių vandenys. Atodangoje matyti ledyno deformuoti aleurito ir smėlio sluoksniai, greičiausiai susikloję dideliame ežere, tyvuliavusiame dabartinio Ventos regioninio parko apylinkėse prieš 50-70 tūkstančių metų, kai Lietuvoje vyravo miškatundrė.