BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Šiurkiškių pušys Sesės

56.163, 22.615
Kaip atvykti?
  • 5_Šiurkiškių pušys seserys.jpg
Valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas Šiurkiškių pušys sesės. Kamieno apimtis 1,3 m aukštyje: pirmo medžio – 1,86 m, antro medžio – 1,73 m. Aukštis 30 m. Kiti ypatumai: Šiurkiškių pušys sesės – dvi atskiros pušys, kurios 15 m aukštyje susiliečia kamienais ir toliau auga, susiglaudusios, sudarydamos bendrą lają. Medžių susilietimas ir augimas susilietus kamienais kartu labai retas, nes įprastai medžiai turi savas augimo (privatumo) erdves. Šiame krašte medžiuose nuo senų laikų įrengiamos koplytėlės su rūpintojėlio skulptūrėle, po medžiais gyventojai deda gėles. Neįprasta dviejų susilietusių medžių forma yra labai įdomi ir unikali, patraukianti lankytojų, fotomenininkų ir gamtos mylėtojų dėmesį.