BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Biosferos rezervatai skirti tarptautinei biosferos pokyčių stebėsenos programai įgyvendinti ir gamtosaugos eksperimentams atlikti reprezentaciniuose natūraliuose gamtinių zonų kompleksuose bei juos supančiose teritorijose.

Biosferos rezervatuose išskiriamos šios funkcinio prioriteto zonos: konservacinio (gamtiniai rezervatai ir draustiniai) ir ekologinės apsaugos prioritetų, taip pat eksperimentų, ekosistemų atkūrimo ir šiai teritorijai būdingos ūkinės veiklos zonos. Kol kas Lietuvoje yra vienintelis Žuvinto biosferos rezervatas.

Biosferos rezervatas:

Pavadinimas Plotas, ha
Žuvinto biosferos rezervatas (2002-11-23) 18573,8