BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Biosferos poligonai steigiami nacionalinei ir regioninei aplinkos stebėsenai vykdyti ypatingą geoekologinę svarbą turinčiose teritorijose. Biosferos poligonai steigiami Europos Bendrijos svarbos paukščių ir kitoms rūšims bei natūralioms buveinėms išsaugoti, užtikrinant palankią jų būklę, rūšių ir buveinių būklės stebėsenai ir moksliniams tyrimams vykdyti, informacijai apie rūšių įvairovę kaupti, analizuoti, kokį poveikį natūralioms ekosistemoms daro žmogaus veikla, gamtosaugos eksperimentams natūraliuose gamtiniuose kompleksuose ir aplinkinėse teritorijose atlikti, gamtos išteklių subalansuotam naudojimui ir atkūrimui užtikrinti, biologinės įvairovės išsaugojimo idėjoms ir būdams propaguoti. Šiuo metu Lietuvoje yra 32 biosferos poligonai.

Biosferos poligonai:

Pavadinimas Plotas, ha
Adutiškio-Guntauninkų miškų biosferos poligonas (2004-12-19) 5670,1
Apšės biosferos poligonas (2005-01-12) 324,9
Babtų-Varluvos miškų biosferos poligonas (2004-11-26) 4418,8
Balbieriškio miško biosferos poligonas (2004-11-26) 3060,6
Baltijos jūros biosferos poligonas (2013-05-23) 31959,3
Baltosios Vokės biosferos poligonas (2005-01-12) 1391,6
Birvėtos biosferos poligonas (2005-01-12) 1239,8
Biržų girios biosferos poligonas (2004-11-15) 17683,7
Blinstrubiškio miško biosferos poligonas (2005-11-13) 2215,3
Būdos-Pravieniškių miškų biosferos poligonas (2004-11-15) 5173,2
Dotnuvos-Josvainių miškų biosferos poligonas (2005-11-13) 5781,8
Gedžiūnų miško biosferos poligonas (2004-12-19) 14269,3
Gelednės miško biosferos poligonas (2005-04-03) 1654,6
Gubernijos miško biosferos poligonas (2004-12-19) 22469,8
Kalvarijos biosferos poligonas (2009-07-14) 19750,9
Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės biosferos poligonas (2015-04-23) 31949,3
Kuršių marių biosferos poligonas (2009-09-17) 31138,1
Labūnavos miško biosferos poligonas (2005-11-13) 3978,0
Lančiūnavos miško biosferos poligonas (2005-11-13) 5221,9
Padauguvos miško biosferos poligonas (2004-12-19) 5782,6
Pertako miško biosferos poligonas (2005-03-06) 1126,7
Plinkšių miško biosferos poligonas (2004-12-19) 6042,7
Rūdninkų girios biosferos poligonas (2004-12-19) 20095,5
Sambijos plynaukštės biosferos poligonas (2015-04-23) 25041,1
Šimonių girios biosferos poligonas (2004-12-19) 23265,0
Svylos biosferos poligonas (2005-01-12) 356,8
Taujėnų-Užulėnio miškų biosferos poligonas (2004-12-19) 22531,6
Vainuto miškų biosferos poligonas (2005-01-16) 14679,4
Vasaknų biosferos poligonas (2005-01-12) 65,9
Viliukų miško biosferos poligonas (2012-10-13) 777,2
Visbarų biosferos poligonas (2005-04-03) 661,3
Žaliosios girios biosferos poligonas (2004-12-19) 14174,4