BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Draustinių paskirtis yra:

  • išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves;
  • užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei ekologinę pusiausvyrą;
  • išsaugoti laukinių augalų, gyvūnų bei grybų buveines ir rūšis, genetiniu požiūriu vertingas jų populiacijas;
  • sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams ir pažintiniam turizmui;
  • propaguoti gamtos ir kultūros paveldą.

Pagal saugomų vertybių pobūdį draustiniai skirstomi į gamtinius (geologiniai, geomorfologiniai, hidrografiniai, pedologiniai, botaniniai, zoologiniai, botaniniai­-zoologiniai, genetiniai, telmologiniai, talasologiniai), kultūrinius (archeologiniai, istoriniai, etnokultūriniai, urbanistiniai / architektūriniai) ir kompleksinius (kraštovaizdžio).

Pagal steigimo ir veiklos organizavimo ypatumus skiriami: valstybiniai draustiniai, savivaldybių draustiniai, draustiniai, esantys valstybiniuose parkuose arba biosferos rezervatuose.

Draustiniuose neleidžiama veikla, galinti pakenkti saugomiems kompleksams bei objektams. Įstatymu nustatytas veiklos reglamentavimas yra vienodas valstybiniams ir savivaldybių draustiniams, taip pat valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose esantiems draustiniams.

Draustiniai: