BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Rezervatai – griežčiausiai saugomos teritorijos, steigiamos moksliniu požiūriu vertingam gamtiniam arba kultūriniam Lietuvos kraštovaizdžiui saugoti ir tirti. Ūkinė veikla juose draudžiama.

Pagal steigimo ir veiklos organizavimo ypatumus gali būti:

  • valstybiniai rezervatai;
  • rezervatai, esantys kompleksinėse saugomose teritorijose: valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose;
  • rezervatinės apyrubės.

Lietuvoje yra 3 gamtiniai (Čepkelių, Kamanų ir Viešvilės) ir 2 kultūriniai (Kernavės ir Vilniaus pilių) valstybiniai rezervatai, 36 gamtiniai ir 2 kultūriniai rezervatai, esantys Trakų istoriniame nacionaliniame parke, ir 1 rezervatinė apyrubė (Dubravos).

Rezervatai: