BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Geologiniai draustiniai – steigiami žemės gelmių struktūrų, tipiškų sluoksnių atodangų, uolienų ir fosilijų kompleksams saugoti.

Geologiniai draustiniai:

Pavadinimas Plotas, ha
Akmens geologinis draustinis (1988-02-29) 65,5
Armonos geologinis draustinis (1960-09-27) 146,1
Buožių geologinis draustinis (1988-02-29) 14,1
Daumėnų geologinis draustinis (1998-12-17) 423,0
Drąseikių geologinis draustinis (1998-12-17) 772,8
Indubakių geologinis draustinis (1971-04-26) 7,5
Navakonių geologinis draustinis (1971-04-26) 5,6
Nemunėlio - Apaščios geologinis draustinis (1960-09-27) 296,4
Padaičių geologinis draustinis (1998-12-17) 725,4
Pelyšos geologinis draustinis (1960-09-27) 60,5
Stabulankių geologinis draustinis (1988-02-29) 7,4
Vajelių geologinis draustinis (1971-04-26) 13,5
Žalvarių geologinis draustinis (1971-04-26) 13,3