BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

GAMTINĖ EDUKACIJA „KO MUS MOKO GAMTA?“

Rugpjūčio 11 d. 17:00

296449370_5535844893141619_3896962891393111530_n.jpg

Rugpjūčio 11 d. 17 val. prie Varnių regioninio parko Gamtos mokyklos vyks gamtinė edukacija „Ko mus moko gamta?“. Jos metu ugdysime žmogaus turimus pojūčius: tyrinėsime, liesime, uostysime tam tikrus augalus, pagal skleidžiamą kvapą bandysime juos atpažinti.  Taip pat paragausime laukinių uogų...

Varnių RP Gamtos mokykla nėra įprasta mokykla - tai savita sistema, savitas požiūris į mus supančią gamtinę aplinką. Gamtos mokykloje visus mokslo metus vyksta neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai, organizuojamos įvairios trukmės edukacinės programos, kai kurios iš jų vykdomos tamsiu paros metu. Čia sudaroma galimybė apsistoti, gamtoje stebėti gyvūnus, augalus, gamtos reiškinius, pažinti vertybes, aktyviai dalyvauti pažinimo, mokymosi procese. Mokymasis netradicinėje aplinkoje gali padėti atrasti patrauklią veiklą, įgyti kiekvienam būtinų asmeninių, socialinių ir kultūrinių kompetencijų.

Varnių regioninis parkas – Žemaitijos širdyje esanti saugoma teritorija, kurios steigimo tikslas - išsaugoti vertingiausius centrinės Žemaitijos gamtinius ir kultūrinius kompleksus, objektus, savitą Žemaitijos kraštui būdingą gamtinį ir kultūrinį kraštovaizdį, vertingas ekosistemas, etnokultūros ypatumus, juos tvarkyti ir racionaliai naudoti, sudaryti prielaidas darniam teritorijos vystymui.

Teritorija apima Žemaičių ežeruotą kalvyną su aukščiausiomis Vakarų Lietuvoje: Medvėgalio, žemaičių kalnų karalienės Šatrijos, Girgždūtės, Moteraičio, Sprūdės ir kt. kalvomis. Šios kalvosi apjuosia Lūksto– Biržulio ežerų duburį - didžiąją Varnių lomą. Joje telkšo Paršežerio, Lūksto, Stervo, Biržulio ežerai, o aplink juos didelę ekologinę vertę turintys pelkynai. Čia gauna pradžią didžiosios Žemaitijos upės–Venta, Virvytė, Minija, Kražantė, Akmena. Didžiausias natūralus Žemaitijos ežeras–Lūkstas išmeta gintarą. Sietuvos upės pelkynuose slepiasi senovinis slaptas, akmenimis grįstas kelias per pelkes – kūlgrinda.

Parke didelė augalų ir gyvūnų įvairovė. Biržulio ir Stervo ežerų nendrių ir meldų sąžąlynai, aplinkiniai pelkynai nuo seno laikomi viena turtingiausių paukščiais vietų Lietuvoje. Čia prieglobstį randa: retieji vabzdžiai (machaonai, juodieji apolonai, auksuotosios šaškytės); paukščiai (didieji baubliai, juodosios žuvėdros, didžiosios kuolingos, švygždos, griežlės); žinduoliai (šermuonėliai, ūdros, briedžiai).

Archeologų radiniai liudija, kad Varnių regioninis parkas yra Baltiškosios kultūros lopšys. Spigino rage rasti kapai yra seniausi akmens amžiaus žmonių – medžiotojų ir žvejų kapai Lietuvoje ir vieni seniausių Rytų Pabaltyje.

Edukacija nemokama.

Edukacijos laikas:  2022 rugpjūčio 11d. 17:00

Edukacijos vieta: Varnių regioninio parko Gamtos mokykla (Dumbrių g. 7 Ožtakių k., Telšių r.) 

O tuos, kurie negalės atvykti į edukaciją, tiesioginę renginio transliaciją su LRT Radijų laidų vedėju, žurnalistu Ignu Krupavičiumi kviečiame stebėti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Facebook paskyroje.

SAUgoma ir TAU!

Renginio vieta