BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Versmė „Ūlos akis“

54.142, 24.440
Kaip atvykti?
  • 4_Ulos akis--.jpg
  • 4_Ūlos akis Š. Narkaus nuotr..jpg

Tai vienas garsiausių ir įspūdingiausių šaltinių, kurių šiuose kraštuose yra gana daug. Ūlos akis yra kairiajame Ūlos krante tarp Mančiagirės ir Žiūrų kaimų, 8 m nuo kranto. Tai lyg mažytis ežerėlis, kurio duburio ilgis – 4,4 m, o plotis – 3,4 m. Jo centre nuolat kunkuliuoja stiprios vandens srovės permaišomas smėlis. Šaltinio debitas yra 2 l/s, o per parą net 137,2 m3 vandens nuteka į Ūlą 67 m ilgio upeliu. Senesnieji gyventojai tiki, kad Ūlos akies vanduo gali pagelbėti nuo įvairių ligų, jei prie šaltinio bus einama vos saulei nusileidus. Pasakojama, kad panašių šaltinių yra ir pačios Ūlos dugne.