BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Skroblaus versmė „Bobos daržo“

54.001, 24.299
Kaip atvykti?
  • 3_Bobos daržo šaltinis Lapelės foto.jpg

„Bobos daržo“ šaltinis – gražiausio Dzūkijos upelio – Skroblaus ištakos. Skroblaus slėnyje požeminiai vandenys į paviršių išteka ne tik šlaituose – jie veržiasi iš giluminių tarpmoreninių vandeningų sluoksnių aukštyn, žemės paviršiuje telkiasi nedideliuose duburiuose, kuriuos vietiniai žmonės vadina „burbaklėmis“. Lieptu, nutiestu per užpelkėjusį duburį, galima nueiti iki paties šaltinio, kurio vanduo srūva iš žemės gelmėse pradingstančio urvo. Pasakojama, kad čia atsirasdavo visi Margionių kaimo vaikai, kuriuos iš šaltinio ištraukdavusi sena moteriškė.