BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Šilinės pažintinis takas

55.090, 22.951
Kaip atvykti?
  • 22_+ilin+s pa+intinis takas.jpg
Šilinės takas veda per botaninį draustinį. Žemutinę terasos dalį užima brandūs ąžuolynai, vertinga įvairiažolė pievų bendrija su retu šakotuoju šiaudeniu. Kylant į šlaitą, aptinkami pušyno fragmentai. Šiaurinėje ir šiaurvakarinėje šlaito dalyje puikuojasi etaloniniai skroblynai. Yra grynų pavėsingų skroblo medynų, kuriuose nėra nei krūmų, nei žolių, nei samanų. Botaniniame draustinyje auga reti augalai: alpinis dobilas, tuščiaviduris rūtenis, dirvinis česnakas. Čia galima pamatyti ir Raudonosios knygos paukščių – didįjį dančiasnapį, kukutį, taip pat žinduolių: šermuonėlį, Natuzijaus šikšniuką.