BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Mūšos tyrelio pažintinis takas

56.211, 23.247
Kaip atvykti?
  • 21_Mūšos tyrelio pažintinis takas R. Guigos nuotr.jpg

Mūšos tyrelio pažintinis takas įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą kaip ilgiausias pelkėje lentų takas. Lentų tako ilgis 5775,87 m. Drauge su natūralaus grunto taku tako ilgis – daugiau nei 6 km. Takas veda per Mūšos tyrelio telmologinį draustinį (plotas 1675,6 ha). Šį Šiaurės Lietuvos gamtinį kompleksą sudaro aukštapelkė, tarpinio tipo pelkė, žemapelkė, durpynai ir šlapi miškai. Pelkės pietinėje dalyje prasideda Mūšos ir Juodupio upės, rytinėje dalyje telkšo natūralus Miknaičių ežeras ir daug mažų ežerėlių. Mūšos tyrelis yra ir „Natura 2000“ teritorija. Pelkėje veša nemažai saugomų augalų rūšių: baltijinė ir siauralapė gegūnė, raktažolės pelenėlės, paprastoji tuklė. Čia gyvena ir reti paukščiai: dirviniai sėjikai, tikučiai, pilkosios gervės, tetervinai, apsistoja migruojančių baltakakčių ir želmeninių žąsų būriai.