BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Indijos piliakalnis su priešpiliu

55.446, 22.232
Kaip atvykti?
  • 10_indijos piliakalnis.jpg

Indijos piliakalnis stūkso Indijos kaime, Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Šilalės r. sav. Indijos kaimo pavadinimas kilęs ne nuo valstybės pietų Azijoje, o nuo lietuviško žodžio „indija“, reiškiančio žemės gilumą. Šioje vietoje Akmenos slėnis sudaro didelį amfiteatrą ir yra 30 m žemiau nei gretimos teritorijos. Piliakalnio liekanos yra žemaičių genčių žemėse, Akmenos dešiniojo kranto aukštumoje, pelkėtame slėnyje. Tačiau upei pakeitus vagą, didelė piliakalnio dalis buvo nuplauta. Išlikęs tik jo pietvakarinis pakraštys – 15-20 m ilgio ir 2-3 m pločio aikštelės ruožas bei dalis 4 m aukščio pylimo pietrytiniame aikštelės pakraštyje. Išorinis pylimo šlaitas siekia 7 m aukštį, jis leidžiasi į 2 m pločio ir 1 m gylio griovį. Šlaite už griovio matosi antro pylimo liekanos – išlikusi 15 m ilgio pylimo dalis. Toliau į pietryčius, manoma, buvo piliakalnį saugojęs priešpilis. Nors šis piliakalnis ligi šiol plačiau nėra tyrinėtas, tačiau spėjama, kad jame gyventa I tūkstantmetyje – II tūkstantmečio pradžioje. Piliakalnis saugomas valstybės.