BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Dubininko etnografinis kaimas

54.095, 24.282
Kaip atvykti?
  • 21_dubininkas foto brolai čer.jpg
Skroblaus slėnyje prisiglaudęs, 8 km į šiaurės vakarus nutolęs nuo Marcinkonių, mažas etnografinis gatvinis kaimas. Dubininkas žymus tradicine medine architektūra. 7 sodybų gatvinis (su padriko kaimo bruožais) kaimas – vietinės reikšmės architektūros paminklas. Kaimas paminėtas 1742 m. Kaimo planas gana kompaktiškas, sodybų pastatai išsidėstę įvairiai. Nuo XX a. antro dešimtmečio pradėjo kisti sodybų išdėstymas, pastatų vietos ir patys pastatai. Dubininkas laikomas savaimingai susiklosčiusio kaimo plano struktūros kaitos etalonu.