BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

14 Kryžiaus kelio koplyčių Beržore

56.025, 21.812
Kaip atvykti?
  • 30_Berzoro kryziaus kelio koplycios. A.Kuprelytes n.jpg
Beržore kryžiaus keliams (stacijoms) pradžią davė Platelių klebonas J. Vaitkevičius. Jis Išganytojo kančios atminimui pasiryžo pastatyti stacijų koplyčias. Klebonas gavo iš popiežiaus leidimą su atlaidais įsteigti kryžiaus kelius, o Žemaičių vyskupas A. Tiškevičius 1759 m. liepos mėn. visa tai aprobavo. 1760 m. Platelių klebono J. Vaitkevičiaus rūpesčiu, o parapijiečių lėšomis Beržoro pušyne pastatyta 14 medinių koplyčių, kurios buvo pašventintos leidus bernardinų provinciolui P. Samavičiui. Iš 1760 m. rašto matyti, kad Beržoro stacijų koplyčių statymą ir priežiūrą buvo pasidalinę kaimai. XX a. septinto dešimtmečio pradžioje Kristaus kančios kelio koplyčios buvo nugriautos. Dabar atstatytos, vyksta atlaidai.