BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

SEMINARAS APIE GAMTOTVARKĄ SAUGOMOSE TERITORIJOSE

Gamtotvarkos seminaras_Aukstaitijos NP_3.jpg

Aukštaitijos nacionalinio parko Gamtos mokykloje vyko gamtotvarkos seminaras, kurį organizavo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba bei Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija. Seminaro metu ne tik gilintasi į aktualijas ir problematiką, vykdant gamtotvarkos darbus saugomose teritorijose, bet ir dalintasi gerąja patirtimi. 

Aukštaičiai pristatė, kokias veiklas vykdo Kretuonykščio pelkėje, Biržijos šlapynėse ir kitose nacionalinio parko šlapžemėse. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinio analitinio centro ekspertė, botanikė dr. Dalia Matulevičiūtė pasakojo, kodėl ir kaip reikia prižiūrėti buveines. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Albertas Stanislovaitis    pristatė jau įgyvendintų gamtotvarkos projektų pamokas bei kalbėjo apie ateities lūkesčius. 

Seminare dalyvavo ir gamtotvarkos projektų vykdytojai - UAB “Erdvilė”, VŠĮ “Gamtos paveldo fondas. Jie problematiką pateikė iš rangovo pozicijų. 

Po diskusijų seminaro dalyviai vyko į gamtotvarkos darbų įgyvendinimo teritorijas. Kretuonykščio pelkėje dar kartą akcentavo vertybes, dėl kurių vykdoma gamtotvarka, aptarė įgyvendintas gamtotvarkos priemones, pademonstravo, kaip dirba pelkių šienavimo technika.

Biržijos šlapynėse apžiūrėjo kanalų ir melioracijos sistemas, ginčijosi, kaip jas reikia geriau valyti, diskutavo apie pievų ekosistemų atkūrimą.

Žemaitiškės pievose stebėjo hidrologinio režimo reguliavimą ir dalinosi patirtimi apie  užliejamų pievų gamtotvarkos specifiką.

Kūrinių šlapžemėse kalbėjo apie krūmais ir medžiais apaugusių šlapynių atkūrimą bei jų palaikymą.

Seminaro dalyviai įgavo naujos patirties, kurią panaudos vykdant kitus gamtotvarkos darbus saugomose teritorijose.