BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

PAŽINTI GAMTĄ KVIEČIA SAUGOMŲ TERITORIJŲ GAMTOS MOKYKLOS

Gamtos mokyklos.jpg

Prasidėjus naujiems mokslo metams Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba nori pakviesti mokytojus ir moksleivius apsilankyti saugomų teritorijų gamtos mokyklose bei dalyauti žaliosiose pamokose. Gamtos mokyklų yra net devynios ir išsidėstę jos įvairiose saugomose teritorijose.

Pasak Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės Agnės Jasinavičiūtės, saugomų teritorijų gamtos mokyklos kviečia mokytis netradicinėje aplinkoje, įgyti žinių apie saugomas teritorijas, kraštovaizdį ir biologinė įvairovę, suvokti ekosistemų procesus bei suprasti, ką ir kodėl turime saugoti.

Šiuo metu Lietuvos saugomose teritorijose veikia 9 gamtos mokyklos:  Aukštaitijos, Dzūkijos ir Kuršių nerijos nacionaliniuose parkuose, Sirvėtos, Kauno marių, Kurtuvėnų, Varnių ir Žagarės regioniniuose parkuose bei Žuvinto biosferos rezervate.

Visos skirtingose mokyklose rengiamos gamtos pamokos yra unikalios. Kiekviena gamtos mokykla yra susijusi su to parko vertybėmis, pavyzdžiui, Kuršių nerijos parko pamokos bus orientuotos į Kuršių nerijos vertybes, kopų bei jūros pažinimą, kopagūbrius, tuo metu Dzūkijos nacionalinio parko gamtos mokyklos pamokos akcentuos pelkių, raistų ar upelių įdomybes. Tad galima lankyti visas gamtos mokyklas vieną po kitos ir gaunama informacija niekada nebus tokia pati.

Gamtos mokyklose mokytojai su mokinių grupėmis gali užsisakyti įvairias edukacines programas, kurių metu saugomų teritorijų specialistai moko elgtis gamtoje atsakingai, padeda formuoti palankų požiūrį į saugomas teritorijas ir gamtosaugos svarbą.

Mokydamiesi gamtoje, vaikai ne tik iš arčiau susipažįsta su augalais ir gyvūnais, jų buveinėmis, bet ir suvokia, kad žmogus taip pat yra gamtos grandinės dalis.

Lietuvos nacionaliniuose, regioniniuose parkuose bei biosferos rezervate veikiančių gamtos mokyklų tikslas – kad tiek vaikai, tiek suaugusieji suprastų, kas yra laukinė gamta, pažintų kraštovaizdį, jame vykstančius procesus, gamtos vertybes ir suprastų, kodėl visa tai būtina išsaugoti.

Gamtos mokyklose dirbantys specialistai įsitikinę – norint, kad jaunoji karta norėtų saugoti gamtą, būtina sudaryti sąlygas ją pažinti ne iš vadovėlių, o matant, liečiant ir tyrinėjant.

Vaizdo reportažus apie saugomų teritorijų gamtos mokyklas galite pamatyti čia