BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

NAUJI FILMAI PADĖS GERIAU PAŽINTI SAUGOMAS TERITORIJAS

Filmukas.jpg

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, siekdama didinti žinomumą apie Lietuvos saugomas teritorijas, kiekvienam nacionaliniam ir regioniniam parkui bei valstybiniams rezervatams sukūrė po trumpo metražo filmą. Filmai skirti reprezentacijai, lankytojų centrams bei edukacijoms.

Pagrindinis trumpų (5 minučių) filmų tikslas – supažindinti žiūrovą su kiekvieno valstybinio parko bei rezervato vertybėmis, lankomais gamtos ir kultūros objektais, pažintiniais takais, apžvalgos bokštais, unikaliomis kraštovaizdžio panoramomis, biologine įvairove... Kad žiūrovas suprastų – kokiu tikslu buvo steigiama saugoma teritorija, kas joje saugoma ir privalo būti išsaugota ateities kartoms. 

Trumpo metro filmus sukūrė viešuosius pirkimus laimėjusi įmonė VšĮ „Energijos taupymo priemonės”, kurios vadovė žinoma žurnalistė gamtosaugininkė Dalia Juočerytė. Filmukai sukurti  įdomiai ir patraukliai, naudojant dronus, kompiuterinę grafiką, archyvinius kadrus, taip pat pasitelkiant gamtininkų filmuotą medžiagą apie retas ir saugomas rūšis. Filmams buvo keliamas pagrindinis uždavinys, kad juose būtų atskleista konkrečios saugomos teritorijos išskirtinė vertė. kad būtų aišku – kas ir kodėl saugoma. 

Kiekvienam valstybiniam parkui ir rezervatui pristatyti yra skirtas vienas trumpo metro filmas. Viso jų sukurta 41: apie visus nacionalinius ir regioninius parkus, valstybinius gamtinius bei kultūrinius rezervatus, taip pat biosfero rezervatą. 

Filmai buvo kuriami vykdant projektą „Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida", finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Regioninės plėtros fondų lėšų.

Nauji trumpo metro filmai apie Lietuvos saugomas teritorijas jau sudėti į YOUTUBE platformą. Grojaraštį rasite paspaudę šią nuorodą

Minėti filmai apie saugomas teritorijas buvo transliuojami populiarioje gamtosauginėje laidoje „Pradėk nuo savęs“ (laidos autorė - Dalia Juočerytė, laidos vedėjas - gamtininkas Gediminas Petkus). Laidas galima pamatyti LRT Mediatekoje 
...