BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

NAUJAS LEIDINYS APIE VERTYBES SAUGOMOSE TERITORIJOSE

Vizualas leidinio 2023.jpg

Išleistas naujas leidinys „Gamtos ir kultūros vertybės saugomose teritorijose“, skirtas nacionalinių ir regioninių parkų aktualijoms, atskleidžiančios gamtos vertybių įtaką žmogaus gyvensenai, gamtos nulemtą gyvenimo būdą. Leidiniai apie saugomų teritorijų vertybes leidžiami tradiciškai kiekvienais metais, o naujausias - jau šeštasis leidinys.  

Leidiniuose pristatomos saugomų teritorijų - rezervatų, draustinių, valstybinių parkų, biosferos rezervatų - gamtos ir kultūros vertybės, jų būklė, kaita, žmogaus veiklos ir įgyvendintų gamtotvarkos priemonių tiesioginiai ir netiesioginiai rezultatai.

Medžiagą leidiniui teikia saugomų teritorijų direkcijose daugelį metų dirbantys specialistai, kurių manymu, leidiniuose skelbiama medžiaga gali geriausiai atskleisti parko ar rezervato unikalumą. O redaktoriai ir dizaineriai gautą medžiagą sudėlioja į vientisą leidinį.

Anksčiau leidiniai buvo pasiekiami tiek popieriniu formatu, tiek elektroniniu pdf formatu. Siekiant taikyti tvarumo principą, šių metų leidinys kitoks. Jis išleistas profesionaliu pdf formatu ir bus įgarsintas audio bibliotekoje audioteka.lt, kuri turi didelę skaitytojų auditoriją.

Skaitytojai ir kausytojai VI-ajame leidinyje apie saugomų teritorijų vertybes galės daugiau sužinoti apie nematerialias kultūros vertybes – apie gamtinio kraštovaizdžio atspindžius padavimuose, apie užpustytus Kuršių nerijos kaimus, apie sielininkystę Nemune, apie šilinių dzūkų grybavimo tradicijas, apie gamtos atspindžius Užgavėnese ir kt.

Anksčiau išleistus leidinius apie saugomų teritorijų vertybes galima rasti Saugomų teritorijų nacionalinio lankytojų centro skaitykloje, nacionalinių parkų ir rezervatų direkcijose, lankytojų centruose, o leidinių (taip pat ir naujausio VI-ojo leidinio) elektroninį variantą rasite paspaudę nuorodą: https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gamtosauginis-svietimas/leidiniai

Beje, šių metų leidinys „Gamtos ir kultūros vertybės saugomose teritorijose“ dar garsinamas ir jį artimiausiu metu bus galima pasiklausyti audio bibliotekoje audioteka.lt .