BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

KEIČIASI LANKYTOJO BILIETO TVARKOS APRAŠAS

Nac_park_lankytojams.jpg

Ekologinio mąstymo žmonės, keliaudami po Lietuvos saugomas teritorijas, dažnai įsigyja lankytojo bilietą. Informuojame, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi saugomų teritorijų lankytojų bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašas.

Daugybės nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose esančių objektų – retų ir nykstančių paukščių buveinių, pėsčiųjų ir dviračių takų, atokvėpio vietų, stovyklaviečių, piliakalnių – nuolatinei priežiūrai yra reikalingos lėšos. Deja, skiriamų biudžeto lėšų šiems darbams nepakanka.

Įsigydami lankytojo bilietą kiekvienas iš mūsų prisidedame prie saugomos teritorijos puoselėjimo. Už parduotus lankytojo bilietus surinktos lėšos naudojamos gamtos vertybių, nykstančių augalų ir gyvūnų rūšių apsaugai, pažintinių ir dviračių takų priežiūrai ir tvarkymui, edukacinei ir švietėjiškai veiklai vykdyti, pažintiniam turizmui organizuoti bei kitoms veikloms įgyvendinti.

„DĖL VALSTYBINIO PARKO IR ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO LANKYTOJO BILIETŲ PLATINIMO, APSKAITOS IR SURINKTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Svarbiausi lankytojo bilieto tvarkos pakeitimai:

  • vienkartinis lankytojo bilietas, galiojantis vienos saugomos teritorijos lankymui bilieto įsigijimo dieną, kainuoja 1 Eur.
  • mėnesinis lankytojo bilietas, galiojantis vienos saugomos teritorijos lankymui 30 dienų nuo bilieto įsigijimo dienos – 5 Eur.
  • metinis lankytojo bilietas, galiojantis 12 mėnesių nuo įsigijimo dienos visų saugomų teritorijų lankymui, asmeniui arba šeimai, kurią sudaro 2 ar daugiau asmenų ir ne mažiau kaip vienas iš jų yra vaikas iki 18 metų. Metinio Lankytojo bilieto kaina – 25 Eur.

Visuose komerciniuose renginiuose, nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus, lankytojo bilietas tampa PRIVALOMU.

Komerciniu renginiu laikomas saugomoje teritorijoje vykstantis renginys, į kurį patekimas yra mokamas (platinami bilietai į renginį žiūrovams ir / ar dalyviams, renkamas registracijos mokestis ir pan.).

Taip pat komerciniu renginiu laikoma iš anksto nustatytu laiku vykdoma pramoginių, sporto, laisvalaikio, reklaminių renginių, varžybų organizavimo ir kita panaši veikla, kuria veiklos organizatorius siekia finansinės naudos.

Komerciniu renginiu nelaikoma veikla (nepriklausomai, ar tokia veikla yra siekiama finansinės naudos), vykdoma privačioje namų valdoje.

Daugiau informacijos apie lankytojo bilietą rasite čia