BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

KAIP SEKĖSI SKAIČIUOTI DRUGIUS ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATE

6.JPG

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba kartu su Žuvinto biosferos rezervato direkcija ir Lietuvos dieninių drugių stebėjimo programos (BMS Lietuva) koordinatorėmis birželio 18-19 d. kvietė pasinerti į margaspalvį vasarišką nuotykį dvi dienas skaičiuojant dieninius drugius Žuvinto biosferos rezervato pievose, pelkėse ir miškuose.

Dvi dienas trukusių mokymų metu, dalyviai turėjo galimybę pažinti išskirtine gamtine verte pasižyminčią Žuvinto biosferos rezervato teritoriją, dar prof. Tado Ivanausko citatoje minimą kaip neturinčią kito pavyzdžio Lietuvoje saugomą teritoriją, vertą to, jog būtų išsaugota ateities kartoms. Ieškodami retų ir dažnų drugių rūšių gamtos mylėtojai apsilankė Aliuvinių ir šienaujamų pievų, aliuvinių, pelkinių miškų saugomose NATURA2000 buveinėse, o ryte tradiciškai kėlėsi pasitikti atbundančių Žuvinto ežero paukščių. Pažinti šį daugeliui dar neatrastą saugomą teritoriją padėjo Žuvinto biosferos rezervato ekologas Arūnas Pranaitis.

Būrys užsiregistravusių ir iš visos Lietus atvykusių pradedančiųjų ir pažengusių entomologų, pirmąją mokymų dieną aptiko ir retosios Auksuotosios šaškytės (Euphydryas aurinia) iki šiol nei karto neaptiktos Dzūkijos krašte augalą pievinę miegalę (Succisa pratensis). Deja paties drugio stebėti neteko. Galbūt jis čia niekada ir negyveno, nors sąlygos tam būtų palankios“, - teigia VSTT metodinio analinio centro gamtosaugos ekspertas Giedrius Švitra.

Teorinėje renginio dalyje mitybinius dieninių drugių (įvairių gyvenimo ciklo stadijų), skraidančių Žuvinto biosferos rezervate, ryšius su augalus pristatė Inga Banytė VSTT vyr. specialistė bei dieninių drugių stebėjimo programos Lietuvoje (BMS Lietuva) koordinatorė, o kita BMS Lietuva koordinatorė Eglė Vičiuvienė padėjo geriau pažinti šios saugomos teritorijos drugių rūšių skirtumus, panašumus ir įvairovę.

Per pirmąją dieną kilusius klausimus naujieji ir esami BMS Lietuva savanoriai – drugių skaičiuotojai galėjo aptarti bendros vakarienės metu, o vėliau net po vidurnakčio skaičiuojant naktinius drugius. Nors pirmoji diena pašykštėjo saulės ir šilumos dieniniams drugiams vakare pavyko prisivilioti 6 iš 18 pačių stambiausių ir įspūdingiausių naktinių drugių, sfinksų rūšis gyvenančias Lietuvoje.

Antrąją mokymų dieną, pakilus oro temperatūrai ir nušvitus ilgai lauktai saulei, dalyviai įgytas teorines žinias, susijusias su drugių pažinimu ir skaičiavimu galėjo išbandyti praktiškai su Buktos girioje ir šalia jos esančiuose pakelėse pastebėtais skraidančiais ir ant mitybinių augalų besišildančiais dieniniais drugiais.

Dalis dalyvių pirmą kartą išbandė 15 min skaičiavimus su Butterfly Count programėlę, sukūrė savo pirmą transektą, išmoko naudotis entomologiniu tinkleliu, drugių pažinimo vadovais, kiti labiau patyrę entomologai džiaugėsi, jog pavyko aptikti kitą retą Lietuvos raudonosios knygos rūšį, tai Baltmargę šaškytę (Euphydryas maturna) – miškų, pamiškių, pakelių gyventoją, nykstančią dėl jų buveinių nykimo, miškų kirtimų.

Džiugu buvo sulaukti didžiulio dalyvių entuziazmo ir azarto, kaip, kad įvardino vienas iš jų „pokemonų gaudymo gamtoje“. Tai pat viena dalyvė, Rita netgi sukūrė eilėrašti „ODĖ ŽUVINTUI“ apie įvykusius mokymus:

„Odė Žuvintui

 

Pavydėkit mums, Afrikos gentys!

Pavydėkit, papuasai Gvinėjos!

Tiek drugių ir kitokių skraiduolių

Net sapne jūs giliam neregėjot.

 

Pasidžiaukim, kad turim Žuvintą.

Ten sužinom, kuo mus drugiai minta.

Ten laukuos –  Lietuvos orchidėjos!

O laumžirgių raštai akį maloniai  glamonėja...

 

Ten dirba pamišę dėl gamtos specialistai.

Atvyksta savanoriai- šimtais, jei neklystu.“

Pabaigai BMS Lietuva koordinatorės pažadėjo šiais metais suorganizuoti dar vienus mokymus savanoriams liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje Asvejos regioninio parko pievose, belieka sekti visas naujienas BMS Lietuva Facebook puslapyje ir iki sekančių susitikimų gamtoje.

Tuos, kurie negalėjo atvykti į renginį, kviečiame stebėti tiesioginę transliaciją su TV laidų vedėju, žurnalistu Ignu Krupavičiumi Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Facebook paskyroje. Transliacijos įraše plačiau apie Žuvinto biosferos rezervato vertybes papasakojo šios saugomos teritorijos direktorius Paulius Čeponas ir ekologas Arūnas Pranaitis, retą drugį auksuotąją šaškytę pristatė VSTT Metodinio analitinio centro gamtosaugos ekspertas, entomologas Giedrius Švitra, o pačius drugių skaičiavimus ir mokymų užsiėmimus pristatė BMS Lietuva programos koordinatorės, gamtininkės Inga Banytė ir Eglė Vičiuvienė.

SAUgoma ir TAU!