BDAR

Vytėnai telmologische Reserve

55.304, 26.561
How to get?

Data

Year of establishment

1974 year

Area

266 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Dysnos limnoglacialinės lygumos įlomių aukštapelkinį kompleksą.