BDAR

Vytėnai Forest Birch Genetic Reserve

55.298, 26.593
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

2 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Vytėnų miško karpotojo beržo (Betula pendula Roth.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.