BDAR

Vokė Geomorphological Reserve

54.611, 25.205
How to get?

Data

Year of establishment

1996 year

Area

214 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Vokės fliuvioglacialinio senslėnio šlaitinę juostą (daugiau nei 3 km ilgio, 400-800 m pločio ir 25-35 m santykinio aukščio jos atkarpą).