BDAR

Vizdija Hydrographical Reserve

54.523, 23.958
How to get?

Data

Area

191 he.

Steigimo tikslai

Vizdijos hidrografiniame draustinyje saugomas natūralus Vizdijos upelis bei jo slėnis.