BDAR

Visbarai Biosphärenpolygon

55.365, 22.062
How to get?

Data

Year of establishment

2005 year

Area

661 he.

Steigimo tikslai

Visbarų biosferos poligone saugomos gulbės giesmininkės, mažosios žuvėdros populiacijos.