BDAR

Verkne Landschaftsreservat

54.597, 24.096
How to get?

Data

Area

523 he.

Steigimo tikslai

Verknės kraštovaizdžio draustinyje saugomas raiškus Verknės žemupio slėnio kraštovaizdis su sudėtinga hidrografine struktūra, piliakalniais, atodangomis ir eroziniais cirkais.