BDAR

Varnabūdė Forest Birch Genetic Reserve

54.611, 23.556
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

10 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Varnabūdės miško karpotojo beržo (Betula pendula Roth.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.