BDAR

Varčia pädologische Reserve

54.340, 24.234
How to get?

Data

Year of establishment

1988 year

Area

96 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Pietų Lietuvos aukštumų šiaurinių atšlaičių velėninių jaurinių glėjinių priemolio dirvožemių dangos etaloną.