BDAR

Valakai Forest Oak Genetic Reserve

55.802, 24.173
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

12 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Valakų miško paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga