BDAR

Vaitaičiai Forest Pine Genetic Reserve

55.727, 22.974
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

106 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Vaitaičių miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.