BDAR

Vainutas Wald Biosphärepolygon

55.462, 21.855
How to get?

Data

Year of establishment

2005 year

Area

14679 he.

Steigimo tikslai

Vainuto miškų biosferos poligone saugomos juodojo gandro ir vapsvaėdžio populiacijos.