BDAR

Užpelkiai telmologische Reserve

56.083, 21.834
How to get?

Data

Year of establishment

1997 year

Area

61 he.

Steigimo tikslai

Užpelkių telmologiniame draustinyje saugomas būdingas takoskyrinis Užpelkių pelkinis kompleksas su Europos Bendrijos svarbos pelkių buveinėmis, saugomų rūšių bendrijomis.