BDAR

Upyte Hydrographical Reserve

56.152, 24.597
How to get?

Data

Year of establishment

1998 year

Area

154 he.

Steigimo tikslai

Upytės hidrografiniame draustinyje saugomas natūralus Upytės žemupys – nedidelių Mūšos–Nemunėlio žemumos upelių etalonas ir vaga su smegduobėmis.