BDAR

Uostadvaris Ornitological Reserve

55.334, 21.348
How to get?

Data

Year of establishment

2001 year

Area

331 he.

Steigimo tikslai

Uostadvario ornitologiniame draustinyje saugomos saugomų paukščių (didžiojo baublio, nendrinės ir pievinės lingių, plovinės vištelės, avocetės) perimvietės ir migruojančių paukščių (gulbės giesmininkės, mažosios gulbės, baltakaktės ir pilkosios žąsų, baltaskruostės berniklės, ausuotojo krago, cyplės, smailiauodegės, pilkosios, šaukštasnapės ir kuoduotosios ančių, didžiojo ir mažojo dančiasnapių, tilvikinių paukščių) poilsio vietos.