BDAR

Tryškiai Forest Black Alder II Genetic Reserve

56.056, 22.723
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

7 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas Išsaugoti Tryškių miško juodalksnio (Alnus glutinosa (L) Gaertn.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.