BDAR

Trakas Botanischer-zoologischer Versicherung

54.239, 23.757
How to get?

Data

Area

549 he.

Steigimo tikslai

Trako botaniniame-zoologiniame draustinyje saugoma unikali bekočių ąžuolų bendrija, kalvoto pietvakarių Lietuvos reljefo miškų ir pelkių augalija – liepynų, skroblynų, pušynų, eglynų ir juodalksnynų, tarpinio tipo pelkių žolinių augalų bendrijos, retų ir nykstančių augalų augavietės ir retųjų paukščių perimvietės.