BDAR

Trakai Altstadt städtisches Reservat

54.642, 24.930
How to get?

Data

Area

107 he.

Steigimo tikslai

Trakų senamiesčio urbanistiniame draustinyje saugoma istoriškai susiklosčiusi Trakų miesto planinė erdvinė struktūra, jos ryšio su gamtine aplinka, užstatymo elementų ir formų visuma.