BDAR

Taurija Ornitological Reserve

54.762, 25.603
How to get?

Data

Year of establishment

1998 year

Area

505 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti kurtinių tuokvietes.