BDAR

Svirplinė Botanischer-zoologischer Versicherung

55.236, 25.080
How to get?

Data

Year of establishment

2012 year

Area

23 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti vertingą žemapelkės kompleksą, teritorijoje randamas saugomas rūšis: pievinį satyriuką (Coenonympha tullia), rudaakį satyriuką (Coenonympha hero), machaoną (Papilio machaon), auksuotąją šaškytę (Euphydryas aurinia), didįjį auksinuką (Lycaena dispar), pilkąją gervę (Grus grus), Europos Bendrijos svarbos natūralią buveinę: 7230 šarmingas žemapelkes, ir užtikrinti palankią jų apsaugos būklę; užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą, ekologinę pusiausvyrą; vykdyti natūralios buveinės ir saugomų rūšių stebėseną, mokslo tyrimus, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę; analizuoti žmogaus veiklos poveikį ekosistemoms; propaguoti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus.