BDAR

Sventoji Hydrographical Reserve

55.612, 26.164
How to get?

Data

Year of establishment

2001 year

Area

1032 he.

Steigimo tikslai

Šventosios hidrografiniame draustinyje saugoma Šventosios aukštupio hidrografinė struktūra su pratekamaisiais Asavo, Asavėlio, Luodykščio ir Ūparto ežerais, Europos Bendrijos svarbos pelkinių miškų buveinė, saugomų miško, vandens ir atviro kraštovaizdžio paukščių (didysis dančiasnapis, jerubė, žalvarnis, juodoji meleta, paprastoji medšarkė) rūšių buveinės.