BDAR

Suvainiškis telmologische Reserve

56.147, 25.241
How to get?

Data

Year of establishment

1988 year

Area

1192 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Nemunėlio moreninėms lygumoms būdingas aukštapelkes su miškingu apypelkiu.