BDAR

Sudvajai Forest Pine II Genetic Reserve

54.371, 24.032
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

9 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Sudvajų miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.