BDAR

Strėva River Head Hydrographical Reserve

54.590, 24.613
How to get?

Data

Area

32 he.

Steigimo tikslai

Strėvos ištakų hidrografiniame draustinyje saugomos Strėvos upės ištakos su pratekamais Gubiškių (Šėmuko), Strėvytės (Mackantiškių) ir Babruko (Senkiškių) ežerais.