BDAR

Stanavietė Forest Spruce Genetic Reserve

53.969, 24.332
How to get?

Data

Year of establishment

2014 year

Area

6 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Stanavietės miško paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.