BDAR

Spingė Geomorphological Reserve

55.675, 22.470
How to get?

Data

Year of establishment

2001 year

Area

712 he.

Steigimo tikslai

Spingės geomorfologiniame draustinyje saugoma moreninių plokščiakalvių grupė su raiškia Spingės viršukalve.