BDAR

Smiltynė Botanischer-zoologischer Versicherung

55.304, 24.878
How to get?

Data

Year of establishment

2012 year

Area

4 he.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti teritorijoje randamas saugomas augalų ir gyvūnų rūšis: melsvąjį gencijoną (Gentiana cruciata), paprastąjį kardelį (Gladiolus imbricatus), šalmuotąją gegužraibę (Orchis militaris), stepinį perlinuką (Brenthis hecate), baltajuostį melsvį (Eumedonia eumedon), juodataškį melsvį (Maculinea arion), smiltyninę hesperiją (Pyrgus serratulae), machaoną (Papilio machaon), didįjį auksinuką (Lycaena dispar), dvijuostę nendriadusę (Graphoderus bilineatus), Europos Bendrijos svarbos natūralią buveinę: 6210 stepines pievas, ir užtikrinti palankią jų apsaugos būklę; užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą, ekologinę pusiausvyrą; vykdyti natūralių buveinių stebėseną, mokslo tyrimus, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę; analizuoti žmogaus veiklos poveikį ekosistemoms; propaguoti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus.