BDAR

Smalvas Landschaftsreservat

55.618, 26.380
How to get?

Data

Year of establishment

1960 year

Area

2166 he.

Steigimo tikslai

Smalvo kraštovaizdžio draustinyje saugomas kalvotoms ir ežeruotoms Aukštaitijos aukštumoms būdingas kraštovaizdis su Smalvo ir Smalvykščio ežerais, Europos Bendrijos svarbos buveinės (pelkių tarpinės pelkės ir liūnai, žemapelkės su šakotąja ratainyte, šarmingos žemapelkės, vakarų taiga, pelkėti lapuočių ir pelkiniai miškai, ežerai su menturdumblių bendrijomis, natūralūs distrofiniai ežerai), saugomų pelkių, miško ir atviro kraštovaizdžio paukščių (juodakaklis naras, mažasis ir didysis dančiasnapiai, nendrinė lingė, mažasis erelis rėksnys, erelis žuvininkas, tetervinas, gervė, upinė ir juodoji žuvėdros) rūšių buveinės, saugomų augalų (raudonoji gegūnė, žvilgančioji riestūnė, dvilapis purvuolis, lieknasis švylys ir šakotoji ratainytė) augavietes ir žirgelių (baltakaktė ir šarvuotoji skėtės) buveinės.