BDAR

Skroblas Naturschutzgebiet

54.065, 24.303
How to get?

Data

Year of establishment

1997 year

Area

1597 he.

Steigimo tikslai

Skroblaus gamtiniame rezervate saugomas unikalus pralaužtinio kanjoninio slėnio gamtinis kompleksas, Skroblaus upelio ir jo intakų hidrografinė struktūra, hidrologinis režimas, Europos Bendrijos svarbos upių, pelkių, miškų buveinės, saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių (mažosios nėgės, paprastojo kūjagalvio, žvilgančiosios riestūnės) populiacijos, raudonojo garbenio, daugiaskilčio varpenio, raistinės viksvos, raukšlėtosios smėliabitės, kopūstgalvio raukšlio buveinės.