BDAR

Skrebys Botanisch Versicherung

54.587, 24.556
How to get?

Data

Area

111 he.

Steigimo tikslai

Skrebio botaniniame draustinyje saugoma didele biologine įvairove pasižyminti Skrebio miško ekosistema su Europos Bendrijos svarbos Natūralių eutrofinių ežerų su plūdžių arba aštrių bendrijomis, Žolių turtingų eglynų, Skroblynų, Pelkinių miškų, Aliuvinių miškų buveinėmis, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių (stačiųjų vaisginų, baltajuosčių juodsprindžių, baltnugarių genių) populiacijomis ir buveinėmis.